Beznádej – 8.časť

Ak však ľudské bytosti z mladej generácie, ktoré sa učia príkladom, zaváhali a nechali sa zviesť pýchou nadradenosti a povýšenosti nad tou staršou generáciou a zároveň nedokázali vidieť, že táto pýcha prináša neúctu do toho rodu, tak práve táto energia neúcty umožňuje to, že mladá generácia, ktorá prichádza, odmietne prijať múdrosť a poznanie svojich predkov a doslova ho pošliape.
Preto v línií času svojho bytia strácate poznania, ktoré boli súčasťou vašich predkov a tie nasledujúce generácie ich už nemajú a tak tápu vo svojich životoch a pracne tieto poznania cez svoje skúsenosti, ktoré sú ale častokrát nesmierne bolestné, ich opätovne získavajú späť. Stane sa tak vtedy, kde prestrihnete korene  voči svojim predkom.
To prestrihnutie koreňov energeticky uskutoční práve NEÚCTA, keď vy sami dovolíte PÝCHE, aby ju vo vás zrodila.
Samozrejme nevidíte, že tým stratíte mnohé poznania a múdrosť, ktorú potom pracne vy sami a generácie vašich detí, ktoré prídu po vás, musia opätovne získať späť.
Všetky tieto poznania ktoré vám zvedomujem a dávam boli vašou súčasťou, boli súčasťou vašich predkov, ale práve cez tú NEROVNOCENNOSŤ, NEÚCTU a PÝCHU ste o tieto Poznania prišli. Nevideli ste, že práve STRACH ako taký cez pôsobenie pýchy a vášho ega vám všetky tieto poznania a prastaré múdrosti berie, aby vás ľahšie mohol ovládať a manipulovať, aby sa stratila Harmónia, Rovnováha a Jednota, ktorá na počiatku bytia na Matke Zemi
pôsobila.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com