Stromy – 2.časť

STROMY ROVNOCENNOSŤ ŽIJÚ !!!
Pre stromy je rovnako vzácny, dôležitý a rovnocenný malý stromček, ktorý práve vzklíčil z pôdy,
ako ten, čo má mohutný kmeň a má už stovky rokov.
Nikto  nie je menej a nikto nie je viac.
Ak je strom mohutný, vysoký a starý, vníma to ako svoje poslanie, že môže svoje skúsenosti
odovzdávať mladým stromov, ktoré sa narodili neskôr ako on. Je to o poslaní a hlbokej Láske
a schopnosti to poslanie Žiť.
Nie je tam žiadna nadradenosť a preto medzi všetkými stromami je veľmi hlboká a úprimná Úcta.
Stromy rovnako ako ľudské bytosti vytvárajú energie, aby ste to lepšie chápali, môžeme ich nazvať myšlienkami. Tak ako energia vašich myšlienok sa nestráca a prebýva v kolektívnom vedomí ľudstva, tak energia myšlienok stromov prebýva v kolektívnom vedomí stromov. Preto stromy v hlbokej úcte cítia navzájom veľkú Rovnocennosť a môžu všetky nerozdielne a bez podmienok, v kolektívnom vedomí stromov čítať a môžu sa naň napájať.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár