Stromy – 2.časť

STROMY ROVNOCENNOSŤ ŽIJÚ !!!
Pre stromy je rovnako vzácny, dôležitý a rovnocenný malý stromček, ktorý práve vzklíčil z pôdy,
ako ten, čo má mohutný kmeň a má už stovky rokov.
Nikto  nie je menej a nikto nie je viac.
Ak je strom mohutný, vysoký a starý, vníma to ako svoje poslanie, že môže svoje skúsenosti
odovzdávať mladým stromov, ktoré sa narodili neskôr ako on. Je to o poslaní a hlbokej Láske
a schopnosti to poslanie Žiť.
Nie je tam žiadna nadradenosť a preto medzi všetkými stromami je veľmi hlboká a úprimná Úcta.
Stromy rovnako ako ľudské bytosti vytvárajú energie, aby ste to lepšie chápali, môžeme ich nazvať myšlienkami. Tak ako energia vašich myšlienok sa nestráca a prebýva v kolektívnom vedomí ľudstva, tak energia myšlienok stromov prebýva v kolektívnom vedomí stromov. Preto stromy v hlbokej úcte cítia navzájom veľkú Rovnocennosť a môžu všetky nerozdielne a bez podmienok, v kolektívnom vedomí stromov čítať a môžu sa naň napájať.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Pridaj komentár