Orientácia stromov – 2.časť

Ak by všetky stromy stratili toto Poznanie a nevedeli by, čo je ich poslaním, prečo je tak dôležité,
aby žili na Matke Zemi, stratili by snahu ŽIŤ na Matke Zemi, opätovne sa rodiť na Matku Zem,
potom postupne, ale nepredstaviteľne rýchlo by všetky stromy na Matke Zemi zomreli.
Začala som hovoriť veľmi ticho – šepkala som nasledujúce slová.
Udialo by sa tak, v priebehu jednej generácie, jednej generácie ľudského života.
Ak stromy stratia toto Poznanie, tak za jednu ľudskú generáciu zomrú všetky stromy na Matke Zemi,
a tak zahyniete aj VY sami. Preto je  NESMIERNE, NESMIERNE, NESMIERNE dôležité, aby ste ponechali
stromom možnosť spájať sa s týmto pradávnym Poznaním, aby sa opäť spojili so svojou Múdrosťou
a pochopili, aké je ich poslanie na Matke Zemi.
Sú to práve stromy, ktoré Vám – ľudským bytostiam umožnili a stále umožňujú Život na Matke Zemi.
Oni Vám umožňujú dýchať a tak sa spájať cez svoj dych so Mnou.

Sami viete, ako málo stačí, po koľkých sekundách zomierate, keď sa nemôžete nadýchnuť.
Práve stromy sú tými bytosťami, prostredníctvom ktorých je vám toto spojenie umožnené.
Ak zničíte stromy, zničíte sami seba. Je to večný kolobeh a  kruh, je to nekonečný kolobeh Života.
Jeden bez druhého nemôžete na Matke Zemi ŽIŤ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár