Stromy a ich poslanie -2.časť

Spôsob, ktorým v súčasnosti ako ľudské bytosti na Matke Zemi žijete, je tak veľmi vzdialený,
nepredstaviteľne veľmi vzdialený od pôvodného spôsobu bytia na Matke Zemi, že ak naďalej budete s bezohľadnosťou, s ktorou v súčasnosti Matku Zem ničíte a drancujete pokračovať, tak behom pár
generácií Matku Zem zahubíte a pre VÁS, ako ľudské bytosti, ŽIVOT na Matke Zemi už nebude možný.
Nebudete mať úrodnú pôdu, na ktorej by ste mohli pestovať plodiny pre svoju obživu, nebudete
mať nezávadnú
pitnú vodu a vzduch na Matke Zemi bude plný toxických látok a pre vás bude jedovatý.
Vedzte, že nehovorím o budúcnosti vzdialenej tisícky rokov. Ak s touto bezohľadnosťou,
s ktorou teraz jednáte, budete naďalej pristupovať k Matke Zemi, prírode, pôde, vode,
stromom, zvieratám a k životnému prostrediu,
(cítila som túto energiu hlbokého smútku veľmi silne a nasledujúce slová som len zašepkala) tak behom dvoch storočí len, a to zdôrazňujem
LEN DVOCH STOROČÍ, zničíte všetky podmienky pre
život ľudských bytostí na Matke Zemi.
Z pohľadu jednotlivca môže sa zdať, že dve storočia je dlhý čas, ale z pohľadu života celej ľudskej
spoločnosti je to OKAMIH.  Je to nepredstaviteľne krátky čas, ktorý máte k tomu, aby ste  prevzali,
aby ste naozaj prevzali ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, za svoje konanie a začali si uvedomovať,
do hĺbky uvedomovať dôsledky svojich rozhodnutí a činov.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár