Pocit hanby – 2.časť

Ako ľudia ste sa naučili vidieť a vnímať tú prejavenú, verejnú formu pýchy, kde veľmi rýchlo dokážete v sebe vytvoriť odsúdenie tej ľudskej bytosti, ktorá koná v tej prejavenej pýche, ale nedokážete vidieť a vnímať to tvorenie energiou pýchy, keď tvorí v skrytej podobe.
Je to tak preto, že do tohto procesu vstupuje prvotná manipulácia strachu,  ktorá vďaka tomu, že ste prijali jej hru na posudzovanie, kritizovanie, porovnávanie, hodnotenie, súdenie a odsudzovanie, dokáže pre vás nepredstaviteľným spôsobom tie energie,  ktoré tá pýcha vytvorila znásobovať. 
Samozrejme to súdenie, kritizovanie, porovnávanie, hodnotenie, súdenie a odsudzovanie energeticky v tej podstate,  je vaše NEPRIJATIE.
A už viete, že každé NEPRIJATIE vytvára energiu boja.
A BOJ vo vás vždy vytvorí energiu BOLESTI.
A týmto sa ten kruh uzatvára.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com