Pocit hanby – 4.časť

Skrytú rovinu pýchy v pozícii obete, nemá častokrát ľudská bytosť vôbec zvedomenú a tak nevie, že v tej pýche ona sama koná.
Častokrát táto ľudská bytosť v sebe vytvorí aj veľmi silný vnútorný hnev a to nielen na tie druhé ľudské bytosti, ale najmä sama na seba.
Stane sa tak preto, že cez tú skrytú pýchu povýšenosti a výnimočnosti, že ona je lepšia ako tí druhí, nedokázala vytvoriť ROVNOCENNOSŤ a potom sa jej snaženiu a konaniu tie druhé ľudské bytosti vysmievajú a neprijímajú ho.
Práve  toto  v nej potom vytvára pocit hanby a skrytého vnútorného hnevu, ktorý navonok premieta vo vzťahu k tým druhým ľudským bytostiam, ale nedokáže vidieť, že v prvom rade ho tvorí sama k sebe.
Táto ľudská bytosť  sa hnevá na samú seba, že to nedokáže konať a urobiť veci takým spôsobom, aby tie druhé ľudské bytosti prijímali to, čo ona hlása a tvorí a prestali sa jej posmievať, ponižovať ju a pokorovať.
V tomto prípade rovnako platí princíp, ktorý som vám už vysvetľoval,  že z jedného vyplynie druhé a z druhého vyplýva to prvé a ten hnev, ten skrytý hnev v nej potom vytvorí ten skrytý pocit  hanby a tá hanba spätne v tej ľudskej bytosti vytvára ten hnev.
Toto v tej ľudskej bytosti vytvorí ten uzatvorený kruh, z ktorého sa rovnako nevie dostať von, pretože aj ten hnev  a aj tá hanba,  ju preklopia do pozície bezmocnej obete. 
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com