Pocit hanby – 5.časť

Prevzatie vlastnej ZODPOVEDNOSTI znamená, že prijme ZODPOVEDNOSŤ za svoj vlastný život, za to ako myslí, hovorí, rozhoduje sa, koná, aké pocity a emócie v sebe samej vytvára a vtedy  je tá ľudská bytosť požehnaná SÚCITOM a tak môže vstúpiť do POKORY, čím prostredníctvom energie Súcitu, Milosrdenstva a Odpustenia potom nastáva proces uzdravenia a vyliečenia jej fyzického tela  a buniek.
Tu je dôležité si uvedomiť, ako je to spolu previazané, pretože v predchádzajúcich posolstvách som vám vysvetlil,  že energia hnevu vám zoberie a spáli všetok váš SÚCIT.
Energia hnevu je ten prvotný impulz.
Čiže HNEV je to semienko,  ktoré potrebujete zasadiť k tomu, aby sa vo vás potom energia pomstychtivosti zrodila. 
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com