Pocit hanby – 8.časť

Ľudská bytosť na Matke Zemi dostala dar a má schopnosť mať  EMÓCIE , POCITY a CITY, na základe, ktorých sa vlastne ľudská bytosť potom rozhoduje a koná, ale nie sú to vždy len tie pozitívne emócie, pocity a city, ktoré ľudská bytosť vytvorí v Láske, s Láskou a pre Lásku, ale treba v tom vidieť práve tú DUALITU, lebo aj tá nenávisť, chamtivosť, hnev, zlosť, závisť, zášť, žiarlivosť, zatrpknutosť, zatvrdnutosť,  bezmocnosť, nemohúcnosť, neprajnosť a pomstychtivosť sú emócie, ktoré dokáže ľudská bytosť v sebe samej vytvoriť. Toto je všeobecný princíp, ktorý platí pre všetkých, rovnako pre ženy ako aj pre mužov.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk