Stromy a ich poslanie -4.časť

Keď prijmete ÚCTU K NEKONEČNEMU KOLOBEHU ŽIVOTA, tak prijmete ÚCTU K SAMÝM SEBE,
a potom budete schopní prijať ZODPOVEDNOSŤ za seba samých, za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia,
skutky, pocity a emócie, a práve v tej ZODPOVEDNOSTI sa rozpustí a stratí ĽAHOSTAJNOSŤ,
ktorá dovoľuje chamtivým a bezohľadným zoskupeniam ľudských bytostí, aby svoju moc
v spoločnosti ukotvovali a tak vás prostredníctvom strachu manipulovali a ovládali.
Toto je ďalší uzatvorený kruh, ktorý som vám chcel vysvetliť.
Preto si veľmi hlboko uvedomte, že NIE JE ÚCTA ako ÚCTA.
Rovnako ako som vám vysvetlil, že NIE JE DÔVERA ako DÔVERA, a NIE JE VIERA ako VIERA.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Pridaj komentár