Spomienky a nevedomé roviny – 1.časť

Otázka: Ako naša duša vníma a cíti udalosti, situácie a ľudí, keď sa  už priblížil okamih smrti nášho fyzického tela ?  
Odpoveď: Každé jedno stretnutie, či situácia zostáva a vytvára energetickú pečať v energetickom poli duše.

Čím je to stretnutie dlhšie a emocionálnejše, tak zostáva silnejšie a teda  nejde ani tak o dĺžku stretnutia, ale o pocity.
Keď je duša na odchode, veľmi silne sa tieto pocity vrývajú do energetickej pamäte tej bytosti.
Duše, ktoré sa potom vracajú späť a je to jedno po  ako dlhom čase, veľmi presne vedia kam sa vracajú a prečo, lebo sa vracajú do tej skupiny duší, s ktorými si majú niečo zažiť, vysporiadať a preto sa v živote k sebe pritiahnu, aj cez opačné póly sveta.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Lucie Yildiz.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku : www.crystallucia.store