Stromy a ich poslanie -5.časť

Pretože, ak by boli ponechané prastaré lesy, a teda by v nich zostali staré stromy, tým že ste sa stali vedomejšími bytosťami by ste si okamžite uvedomili ten rozdiel energií. Energiu, ktorú vytvorili tie staré stromy by ste videli, vnímali a cítili rovnako, ako keby ste sa dotýkali vysokých stromov, vdychovali vôňu ich kvetov, alebo hladili ich kôru. Potom by ste už nedovolili vyrubovať lesy, postavili by ste sa na ich ochranu, lebo by ste vedeli, že stromy sú vašou súčasťou, že sú vám rovnocenné a že ste nesmierne závislí od toho, aby tu zostali žiť.
Preto vám stále hovorím, že všetko so všetkým súvisí a je veľmi dôležité, aby ste začali vnímať a cítiť tú prepojenosť a previazanosť všetkého so všetkým, a aby ste začali vnímať a cítiť všetky tie prepojenia, spojenia a súvislosti.
Takéto staré stromy, keď vytvoria hustý les, a v tom lese vysielajú energiu čistej bezpodmienečnej Lásky a do kolobehu lesa vstúpi ľudská bytosť, tak táto Láska, ktorú vytvorili stromy, dokáže meniť psychiku, zmýšľanie a myšlienky tejto ľudskej bytosti. Láska ju premení a ona začne vnímať energiu Lásky, začne ju cítiť, dokáže si ju ohmatať a tak Láska učí túto ľudskú bytosť ODPÚŠŤAŤ.
A to je to, čoho sa strach bojí zo všetkého najviac, že sa naučíte ako ľudské bytosti ODPÚŠŤAŤ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk

Pridaj komentár