Závisť a Pravda – 2.časť

Spoznávať a šíriť Pravdu je dôležité a potrebné, len je otázka akú „Pravdu“ a koho „Pravdu“ a čo tá „Pravda“ obsahuje, lebo za Pravdu dnes ľudia vydávajú rôzne nepravdy.
Takže tu treba byť veľmi opatrný a prehliadnuť, či je to naozaj „Pravda“, alebo je to ilúzia a klam, alebo je to len niekoho „Pravda“ a treba prehliadnuť, čo je za tým skryté, či je to Pravda naozaj, pretože len vtedy je tá Pravda „Pravdou“, keď je v súlade s Vesmírnymi zákonmi a princípmi a táto PRAVDA je potom tou objektívnou pravdou.
Až, keď si to rozmeníte na drobné, môžete  pochopiť aká obrovská je v tej „PRAVDE“ sila.
A keby ste to poznanie  Vesmírnych zákonov dokázali nie len chápať, ale ho aj žiť v tom pravdivom význame, čiže v tej PRAVDE, tak by ste dokázali rozoznať všetky tie klamstvá, lži, manipulácie  a nepravdy.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com