Bezpodmienečnosť, Vďačnosť a Veľkorysosť – 2.časť

Vesmírny Zákon slobodnej vôle je alfou aj omegou Vášho bytia.
Zákon slobodnej vôle vám dáva právo bez podmienok tvoriť a to čokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek.  A toto ako ľudské bytosti prijímate,  ale to je len to „A“,  ale to ostatné stále nedokážete prijať. A to všetko ostatné čo neprijímate, to znamená b, c, d, e … atď., je práve tá ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach.
Tie širšie súvislosti v sebe skrývajú spolupôsobenie všetkých vesmírnych zákonov, pretože len vtedy sa slobodne  rozhodujete, keď prijímate za svoje rozhodnutia zodpovednosť v tých širších súvislostiach.
A to znamená, že rozumiete vesmírnym zákonom a ich spolupôsobeniu a vtedy sa slobodne rozhodujete ako vedomá bytosť, pretože vtedy chápete, čo svojimi rozhodnutiami tvoríte a tak tvoríte svoj život vedome a viete za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky aj emócie prijať zodpovednosť a to vedome v tých širších súvislostiach. A vtedy chápete všetky dôsledky, ktoré svojimi myšlienkami, slovami,  rozhodnutiami, skutkami a emóciami vytvoríte.
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com