Kedy sa rozhodujeme pre život -2.časť

Ľudia sa všeobecne cítia ako menejcenní a preto potrebujú mať niekoho nad sebou, niekoho viac, lebo ľudia majú nízku sebahodnotu, nízku sebadôveru a preto veria autoritám a preto sa  nevedia  zastať sami seba a prijať tú svoju silu a tak neprijímajú túto rovnocennosť so Stvoriteľom, pretože ho vidia viac ako seba a vnímajú sa ako malí, ale to neznamená, že nie ste rovnocenní tomu z koho ste povstali, ale vnímate ho oddelene od seba a nie ako súčasť vás samým.
To rovnaké čo má ON, máte aj VY sami ako  ľudia.
Je to rovnaký princíp ako rodičia a deti.
A to máte obraz Vesmírneho zákona: Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom, ako vo vnútri tak navonok.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF