Voda – 2.časť

V prírode je kolobeh vody bezpečný a Matka Zem vodu chráni,  pre vás  ne-pred-sta-vi-teľ-ným  s-pô-so-bom.  Matka Zem vodu chráni a je to tak preto, pretože súčasťou Matky Zeme je Poznanie, že z VODY VZIŠIEL ŽIVOT, z VODY vznikla všetka rozmanitosť foriem Života na Matke Zemi.
Kolobeh vody, ktorý zabezpečuje Matka Zem, vzduch a teplo,  je Matkou Zemou chránený.
Ale VY vodu, ktorá je na Matke Zemi vo svojej prirodzenej forme ako tekutina,
nepredstaviteľným spôsobom znehodnocujete.
Znečisťujete ju a je to tak preto,
ŽE STE STRATILI  ÚCTU K VODE, AKO K ZDROJU ŽIVOTA,
Z  KTORÉHO STE SAMI VZIŠLI.
Pritom ste sami od VODY  ne-pred-sta-vi-teľ-ným  s-pô-so-bom zá-vi-s-lí.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár