Voda – 2.časť

V prírode je kolobeh vody bezpečný a Matka Zem vodu chráni,  pre vás  ne-pred-sta-vi-teľ-ným  s-pô-so-bom.  Matka Zem vodu chráni a je to tak preto, pretože súčasťou Matky Zeme je Poznanie, že z VODY VZIŠIEL ŽIVOT, z VODY vznikla všetka rozmanitosť foriem Života na Matke Zemi.
Kolobeh vody, ktorý zabezpečuje Matka Zem, vzduch a teplo,  je Matkou Zemou chránený.
Ale VY vodu, ktorá je na Matke Zemi vo svojej prirodzenej forme ako tekutina,
nepredstaviteľným spôsobom znehodnocujete.
Znečisťujete ju a je to tak preto,
ŽE STE STRATILI  ÚCTU K VODE, AKO K ZDROJU ŽIVOTA,
Z  KTORÉHO STE SAMI VZIŠLI.
Pritom ste sami od VODY  ne-pred-sta-vi-teľ-ným  s-pô-so-bom zá-vi-s-lí.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár