Voda – 4.časť

Každé energetické miesto je prejavom veľmi silnej, čistej a bezhraničnej Lásky.
To, čo na týchto miestach cítite je Láska, Láska Matky Zeme, Láska vás ľudských bytostí
a Láska ostatných bytostí žijúcich na Matke Zemi, a aj moja Láska – Láska Stvoriteľa.
A to si zapamätajte.
Na týchto miestach je vždy energia Lásky, ktorú tu cítite a vnímate.
Nie sú tu žiadne iné energie, je to vždy LÁSKA
.
Tieto miesta sú na Matke Zemi veľmi potrebné, a je to tak preto, a minule som vám to už povedal,
že je nesmierne dôležité, aby bola LÁSKA na Matke Zemi, pretože keby na Matke Zemi nebola LÁSKA,
nemôžete sa sem ako duše inkarnovať. A na týchto miestach je LÁSKA veľmi cítiť, pre vás ako
ľudské bytosti, ale aj ostatné bytosti, ktoré na Matke Zemi žijú a aj pre samotnú Matku Zem.
Na týchto miestach LÁSKA vyviera z vnútra Matky Zeme, z vašich sŕdc.
Prichádza sem aj Láska Božej Milosti ako Láska Boha Otca, a aj Láska ako
Energia Milujúcej Láskavosti ako Láska Božskej Matky.
Tu sa tá Láska spája a práve preto ju na týchto miestach  cítite a vnímate.
Voda, ktorá na týchto miestach prúdi, Lásku prijme a roznesie po celej Matke Zemi.
VODA JE NOSIČOM  LÁSKY.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Pridaj komentár