Iné svety – 2.časť

Otázka: Čo sa energeticky  udeje, keď nám niekto prikáže, aby sme  na posvätných miestach hovorili znevažujúce slová a vety so sexuálnym podtónom a urobíme to?
Odpoveď: Toto je tiež manipulácia sexuálnou energiou.
Skutočnosť, že sa na týchto posvätných, alebo energeticky silných miestach prehlasujú alebo vykrikujú rôzne znevažujúce slová a  vety, posilňujú sa tým veľmi temné bytosti, ktoré tou osobou, ktorá vám prikázala tieto vety prehlasovať, manipulujú a teda ju ovládajú. Ešte na začiatku dvadsiateho storočia, by ste to po starom pomenovali, že táto osoba je ovládaná diablom.
Tieto temné bytosti k svojmu životu potrebujú energiu a tým, že táto osoba, potom prinútila inú ľudskú bytosť, alebo aj celú skupinu ľudských bytostí práve na takom energeticky silnom mieste sa spojiť a niečo také urobiť, tak tým spoločne vyslali veľmi silnú negatívnu energiu a toto miesto znesvätili a znečistili. Tie ľudské bytosti, ktoré táto osoba ovládaná diablom presvedčila, aby tak konali,  dali tú energiu, ktorú tou sexuálnou manipuláciou vytvorili, tým temným bytostiam, ktoré to tam ovládli, ale zároveň aj sami seba nechali týmito temnými bytosťami pohltiť a tak sa stali ich súčasťou.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF