Vnútorný chrám – 2.časť

Muž a žena sú navzájom rozdielni, ale ROVNOCENNÍ, a práve vďaka tomu, že sú rozdielni,
môže každý z nich plniť svoju základnú úlohu, ktorá je nesmierne dôležitá pre kolobeh  nekonečnosti Života
na Matke Zemi, a práve preto nemôžu byť rovnakí.

Ak by boli rovnakí, nepriťahovali by sa, ale navzájom by sa odpudzovali.
Dôležitá je práve tá skutočnosť, že muž a žena sú rozdielni práve preto, aby každý z nich mohol naplniť svoju prirodzenú úlohu pri opakovanom zrode Života na Matke Zemi.
Práve preto, že sú rozdielni, sú si navzájom ROVNOCENNÍ, lebo ani jeden z nich samostatne by nedokázal  sám obnovovať Život na Matke Zemi.
Dokážu to urobiť len spoločne, keď sa spoja ako jeden celok.
Keď vytvoria v Jednote jedno telo. Len vtedy je možný zázrak zrodenia nového Života,
a práve preto sú si navzájom ROVNOCENNÍ.
 Ani muž to nedokáže sám, a ani žena to nedokáže sama.
Z toho vyplýva ich ROVNOCENNOSŤ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer
veľký rozmer / priemer 15 cm           najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár