Vnútorný chrám – 2.časť

Muž a žena sú navzájom rozdielni, ale ROVNOCENNÍ, a práve vďaka tomu, že sú rozdielni,
môže každý z nich plniť svoju základnú úlohu, ktorá je nesmierne dôležitá pre kolobeh  nekonečnosti Života
na Matke Zemi, a práve preto nemôžu byť rovnakí.

Ak by boli rovnakí, nepriťahovali by sa, ale navzájom by sa odpudzovali.
Dôležitá je práve tá skutočnosť, že muž a žena sú rozdielni práve preto, aby každý z nich mohol naplniť svoju prirodzenú úlohu pri opakovanom zrode Života na Matke Zemi.
Práve preto, že sú rozdielni, sú si navzájom ROVNOCENNÍ, lebo ani jeden z nich samostatne by nedokázal  sám obnovovať Život na Matke Zemi.
Dokážu to urobiť len spoločne, keď sa spoja ako jeden celok.
Keď vytvoria v Jednote jedno telo. Len vtedy je možný zázrak zrodenia nového Života,
a práve preto sú si navzájom ROVNOCENNÍ.
 Ani muž to nedokáže sám, a ani žena to nedokáže sama.
Z toho vyplýva ich ROVNOCENNOSŤ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár