Iné svety – 3.časť

Otázka: Stretla som sa s názorom, že niektoré budúce matky, ktoré v tehotenstve užívajú ajahvasku, sú presvedčené o tom, že oni komunikujú s dušou svojho dieťaťa pred jeho narodením a tak vraj vedia, že ich dieťa chce mať takúto skúsenosť s užívaním ayahuascy, prežitú ešte v prenatálnom období, je to tak ?
Odpoveď: Tie ženy môžu mať toto presvedčenie, ale nie je to tak, lebo každá ľudská bytosť získava skúsenosť sama za seba.
Zjednodušene povedané, dieťa, kým nie je narodené, nie je vedomé  samého seba, kým je v lone matky a preto prijíma  všetko od matky, lebo je to na tej fyzickej úrovni. 
Duša je spojená s tým dieťaťom, ale ešte nie je jeho súčasťou a až narodením sa tá duša vtelí do toho dieťaťa.
Preto všetko to, čo požíva a užíva matka, prechádza na dieťa krvnou cestou.
Avšak tie látky môžu poškodzovať vývoj mozgu dieťaťa, lebo ten mozog sa  ešte len vyvíja, teda jeho vývoj nie je ukončený a dovŕšený ako u dospelého človeka a tie psychotropné látky sú nebezpečné, lebo potom sa mozog a nervový systém vyvíja inak a tie deti môžu mať predispozície na rôzne psychické poruchy, psychózy, depresie a úzkosti, lebo ayahuasca je v svojej podstate prírodná droga.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF