Vnútorný chrám – 3.časť

Malé deti sú nepredstaviteľným spôsobom od Lásky závislé.
Je to tak preto, lebo prichádzajú z prostredia bezpodmienečnej Lásky.
Ale váš vzdelávací systém príliš skoro vytrháva deti z náručia matiek.
Žiadna iná ľudská bytosť nedokáže dať dieťaťu toľko Lásky, ako jeho vlastná matka.
Toto je úloha žien, to je ich prvotná úloha. Zapamätajte si to!
Prvotnou a najzákladnejšou úlohou žien je milovať, milovať, milovať samú seba,
milovať svojho muža, milovať svoje deti.
Keby každá jedna žena milovala samú seba, svojho muža a svoje deti, nikdy, nikdy, absolútne nikdy
by na Matke Zemi nebola žiadna vojna a žiadny boj. Toto je základné a posvätné poslanie žien.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Vnútorná žena

Pridaj komentár