Pomstychtivosť ako dôsledok zákona : „Oko za oko, zub za zub“ – 2.časť

Judita využila hnev svojho milenca na Miriam a presvedčila ho, že spoločne sa jej môžu pomstiť tým,  že  pošpinia jej dobré meno v celom spoločenstve a presvedčia ostatných ľudí, že keď vstupovala do manželstva, tak vôbec nebola panna a potom dosiahnu anulovanie  jej sobáša s mužom, ktorého chcela Judita získať sama pre seba a dohodli sa, že to urobia tak, aby o tom rozhodlo zasadnutie rodinnej rady.
Rodinná rada  v tých dobách bola  tvorená  výlučne z mužských predstaviteľov jednotlivých rodín, ktoré  boli súčasťou  rodu a ženy do nej nemali prístup, pretože nemali právo rozhodovať.
Každý člen rodu, bol potom povinný podriadiť sa a rešpektovať rozhodnutie rodinnej rady, ktoré v danej veci  vyriekla.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Chorvátsko