Vnútorný chrám – 4.časť

Pamätajte, že jediný spôsob, ktorým môžete zmeniť to, čo v súčasnosti žijete je Láska.
Láska a jej nástroj bezpodmienečné Odpustenie, v ktorom sa všetky vaše bolesti rozpustia a uzdravia.
Jediné, čo potrebujete urobiť je, že začnete Lásku dávať sami sebe, začnete sa učiť Odpúšťať samým sebe
a tak v Láske budovať a obnovovať svoj vnútorný chrám.
Odpustenie vám pomôže prinavrátiť rovnováhu do vášho vnútorného chrámu, aby sa opäť vaša
vnútorná žena a vnútorný muž stali rovnocennými bytosťami, ktoré obývajú váš vnútorný chrám,
a aby navzájom k sebe cítili vzájomnú ÚCTU.
Túto ÚCTU potom budete dávať aj SAMI SEBE.
Vedzte, že vždy to tak bolo, vždy to tak je a vždy to tak bude,  že to čo dávate sami sebe, dávate aj tým druhým. A to čo nedávate sami sebe, to vám tí druhí ZRKADLIA.
A to je Vesmírny zákon zrkadlenia.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.commde

Pridaj komentár