Vnútorný chrám -5.časť

Pritom, každý z vás je jedinečný, každý z vás je výnimočný, a neboli ste stvorení k tomu, aby ste posudzovali a hodnotili samých seba prostredníctvom dosiahnutých výkonov svojho fyzického tela.
Tento predmet učí vaše deti na jednej strane hodnotiť a posudzovať, ale zároveň v nich na druhej strane vytvára a učí vytvárať aj pocit nehodnosti, menejcennosti a pocit poníženia.
Zámerne bol tanec nahradený týmto predmetom – telesnou výchovou, pretože
V TANCI JE VŠETKO MOŽNÉ.
V TANCI JE VŠETKO DOVOLENÉ.
A KAŽDÝ POHYB JE VYJADRENÍM VAŠEJ EMÓCIE.
PRETO JE TANEC VOĽNÝ A SLOBODNÝ, ABSOLÚTNE SLOBODNÝ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

ZRODENIE ŽIVOTA

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Pridaj komentár