Materinská láska -2.časť

Každý z vás, či už muž, či žena má svoju základnú a posvätnú úlohu pri obnovení a zrode života na Matke Zemi, a u každého z vás je rozdielna, ale nesmierne dôležitá a nezastupiteľná. Práve preto si uvedomte, naozaj uvedomte, že ste si absolútne navzájom Rovnocenní.
Práve túto ROVNOCENNOSŤ potrebujete pochopiť, precítiť, uvedomiť si a naozaj prijať naspäť ako svoju súčasť. Pretože až vtedy, keď prijmete naspäť Rovnocennosť, tak až vtedy, dokážete zmeniť celý hierarchický systém, ktorý ste v spoločnosti vytvorili, ako dôsledok toho, že sa stratila Rovnocennosť.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Pridaj komentár