Materinská láska-3.časť

Choroba je nedostatok Lásky k sebe samému, a prejavuje sa práve preto, že sami seba hodnotíte,
posudzujete, kritizujete a spätne prehodnocujete svoje rozhodnutia. Vytvárate si tak neodpustenia
a pocity vín, zlyhaní, nehodností, pochybnosti o sebe samých, ponížení, odmietnutí samých seba,
zatratenia samých seba, alebo si z rôznych pocitov krívd vytvárate hnev, zlosť, nenávisť,
ktoré vytvárate ako dôsledok toho, že nedokážete odpúšťať.
Ale to, že nedokážete odpúšťať, je opäť nedostatok Lásky k sebe samým. 

Toto je ďalší uzatvorený kruh, kde z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.
A tak môžete sami vidieť a vnímať, ako je energia Lásky, ktorou Vy sami ste,  prepojená a previazaná s vaším Imunitným systémom, a ako nedostatok Lásky vytvára vo vašom fyzickom tele rôzne ochorenia a choroby.
Láska je alfou i omegou vášho Života.
Láska je alfou i omegou Života na Matke Zemi.
Láska je alfou i omegou Života v celom Vesmíre.
Z Lásky všetko bolo stvorené a zrodené  a preto
Láska je alfou i omegou všetkého živého v celom Vesmíre.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF


Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár