Materinská láska-3.časť

Choroba je nedostatok Lásky k sebe samému, a prejavuje sa práve preto, že sami seba hodnotíte,
posudzujete, kritizujete a spätne prehodnocujete svoje rozhodnutia. Vytvárate si tak neodpustenia
a pocity vín, zlyhaní, nehodností, pochybnosti o sebe samých, ponížení, odmietnutí samých seba,
zatratenia samých seba, alebo si z rôznych pocitov krívd vytvárate hnev, zlosť, nenávisť,
ktoré vytvárate ako dôsledok toho, že nedokážete odpúšťať.
Ale to, že nedokážete odpúšťať, je opäť nedostatok Lásky k sebe samým. 

Toto je ďalší uzatvorený kruh, kde z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.
A tak môžete sami vidieť a vnímať, ako je energia Lásky, ktorou Vy sami ste,  prepojená a previazaná s vaším Imunitným systémom, a ako nedostatok Lásky vytvára vo vašom fyzickom tele rôzne ochorenia a choroby.
Láska je alfou i omegou vášho Života.
Láska je alfou i omegou Života na Matke Zemi.
Láska je alfou i omegou Života v celom Vesmíre.
Z Lásky všetko bolo stvorené a zrodené  a preto
Láska je alfou i omegou všetkého živého v celom Vesmíre.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár