Posolstvo Sfingy – 1.časť

Sfinga  ako taká, prišla energeticky v čase najprv ako myšlienka preto, aby dopomohla Egyptu otočiť sa na tej ceste, po ktorej sa vydal, aby sa mohol vrátiť späť k tomu pôvodnému a tomu starému, ale stal sa opak, práve tým nepochopením a lipnutím na tom,  ako sa to má udiať, ako sa to má urobiť.  
Takto sa vlastne dosiahol pravý opak tej pôvodnej myšlienky a energeticky sa podporila práve tá nesprávna cesta, na ktorú Egypt nastúpil, vo vytvorení ešte väčšej NEROVNOCENNOSTI  v spoločnosti a medzi ľuďmi.
Tá pôvodná úloha a myšlienka poslania Sfingy bola, vrátiť sa späť k ÚCTE, POKORE a ROVNOCENNOSTI a k chápaniu poslania každej jednej ľudskej bytosti v rozdielnosti jej poslania, ktoré si ona sama, ako duša pre ten konkrétny život vybrala a  nie v povyšovaní jedných nad druhými z hľadiska moci, postavenia a bohatstva.
Takže pôvodná myšlienka bola, vrátiť sa k tomu, čo bolo v Atlantíde, v období,  keď sa prijímala ROCNOCENNOSŤ všetkých bytostí z pohľadu toho, aké si duša vybrala poslanie pre ten život a neposudzoval sa človek podľa toho, či bol pekár, stolár, stavbár, či pracuje s kryštálmi,  či chová zvieratá, alebo pestuje na morskom dne riasy, alebo je kráľ, ale prijímalo sa všetko ako ROVNOCENNÉ, lebo si to tá duša pre ten život vybrala ako svoju SKÚSENOSŤ.
Toto sa žiaľ potom už v Egypte nedosiahlo, lebo Sfinga sa stala pomníkom a deklaráciou moci tých bohatých, ich nadradenosti a povýšenia voči tým chudobným.
A nožnice tej NEROVNOCENNOSTI namiesto toho, aby sa zatvorili, tak ich pýcha roztvorila, čím sa vytvorila ešte väčšia nerovnováha na Matke Zemi.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.