Posolstvo Sfingy – 2 časť.

Sfinga je v tvare leva práve preto,  lebo vyjadruje obrovskú vnútornú silu ľudskej bytosti,  keď ona  nájde svoj vnútorný pokoj, mier a  zmierenie a vtedy prestane bojovať. Keď prestanete bojovať sami so sebou, dokážete následne prestať bojovať aj s tými druhými.  
POKORA, ktorú vám vnútorný pokoj a mier prináša,  ROZPÚŠŤA PÝCHU, LIPNUTIE na čomkoľvek a PRIPÚTANIE sa k čomukoľvek.
A vtedy dokážete vnímať ROVNOCENNOSŤ všetkých bytostí na Matke Zemi,  pretože ich vďaka vnútornému pokoju a mieru začnete vidieť skrze ich poslanie, s ktorým sa na Matku Zem narodili  a nie cez ego a pýchu ľudskej bytosti,  s ktorou ten človek v živote koná.
Práve preto mala Sfinga tvar leva – tej obrovskej a nesmiernej sily,  ktorú vám ten vnútorný pokoj, mier  a zmierenie prináša, aby ste to mohli  ako ľudské bytosti pochopiť.
Avšak v tom nesprávnom pochopení a prijatí, ktoré sa udialo v Egypte, sa potom Sfinga stala symbolom moci a nadradenosti tých mocných.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

Západ slnka na ostrove Veľký Drveník v Chorvátsku