Začarovaný kruh pýchy obete – 3.časť

Otázka : V ľudskej spoločnosti aj dnes platia určité presvedčenia, ktoré sú zapísané v kolektívnom vedomí ľudstva a častokrát ľudia používajú tvrdenie: „že muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou točí“. Je správne, ak by sme toto tvrdenie zmenili a zapísali ho do kolektívneho vedomia ľudstva nasledovne : “že muž je hlava a žena je srdce“ ?

To prvé vyhlásenie: „že muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou točí“, je vyhlásenie Z POZÍCIE OBETE, kedy žena vníma svoju NEROVNOCENNOSŤ voči tomu mužovi a aj ju prijala a preklopila sa do pozície obete, ale v tej pýche obete mu chcela ukázať, že aj tak ona sama rozhoduje o tom, čo ten muž urobí.  A nikde v tomto vyhlásení nie je ROVNOCENNOSŤ ani LÁSKA, pretože muž a žena v ňom bojujú.
To druhé vyhlásenie: “že muž je hlava a žena je srdce“, je vyhlásenie Z PREJAVENEJ PÝCHY NADRADENOSTI ŽENY, kedy žena si v svojej pýche myslí, že ona  je viac ako ten muž, ale rovnako tu chýba ROVNOCENNOSŤ  a LÁSKA.
Žena je rovnako hlava, ako aj srdce a muž je rovnako hlava, ako aj srdce.
Muž a žena sú navzájom rovnocenné bytosti zrodené z Lásky, ktoré majú svoje vedomie práve preto, aby sa mohli rozhodovať slobodne.
Muž a žena sú navzájom absolútne rozdielne bytosti,  práve preto, že majú rozdielne poslanie. A práve spojením týchto dvoch rozdielnych protikladov v Láske, sa môže rodiť a obnovovať nový život na Matke Zemi, ktorý ale prichádza v absolútnej rovnocennosti, bez ohľadu na to, či sa zrodí ako muž alebo ako žena.
To rozhodnutie, či sa ľudská bytosť narodí ako žena alebo ako muž je rozhodnutím vašej duše v súlade s tým aké poslanie si sama pre seba pre tú konkrétnu inkarnáciu vyberie.
A je to jej skúsenosť a ako taká,  je vždy neutrálna. Neexistuje lepšia a horšia skúsenosť. 
A aj vďaka tomu,  ste všetci rovnocenní.
A preto je absolútne rovnocenné, či sa narodíte ako muž, alebo ako žena.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Západ slnka v lese