Začarovaný kruh pýchy obete – 4.časť

Otázka: Prosím Ťa, môžeš mi bližšie vysvetliť posolstvo žien z Agharty, ktoré nám povedali  začiatkom apríla 2022 na seminári v Novej Bani nasledujúci odkaz :

„Až keď ženy samé pochopia a naučia sa prestať bojovať medzi sebou, tak dokážu v Jednote a vzájomnej Spolupráci vytvoriť takú energiu na Matke Zemi, ktorá zmení súčasné energie boja, súťaživosti a chamtivosti, ktoré  na Matke Zemi prevládajú a potom sa obnoví ROVNOVÁHA a MIER na Zemi.“ 

Odpoveď: To Posolstvo žien z Agharty je o tom, aby ste prijali svoju ROVNOCENNOSŤ ako ženy,  aby ste ako ženy prestali medzi sebou bojovať a v tej ROVNOCENNOSTI žien vytvorili kruh JEDNOTY a vzájomnej SPOLUPRÁCE medzi ženami.
Práve tento kruh JEDNOTY a SPOLUPRÁCE ŽIEN, ako NAVZÁJOM ROVNOCENNÝCH bytosti, vytvorí na Matke Zemi také vysoké vibrácie LÁSKY, ktoré zmenia súčasnú energiu na Matke Zemi  a nastane MIER, pretože v súčasnosti je na Matke Zemi energia súperenia a boja.
A je to tak preto, že ako bytosti na Matke Zemi ste prijali NEROVNOCENNOSŤ.
A to je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com