Pôsobenie strachu – 2. časť

Nie je v mojej moci zmeniť Vaše rozhodnutie. Je to dar, ktorý Vám bol darovaný pri Vašom zrodení.
Sľúbil som Vám, že NIKDY, NIKDY, NIKDY za žiadnych okolností Vám tento dar neodnímem.
Preto vždy sa musíte rozhodnúť sami. Je na Vás ako sa po svojom návrate Domov rozhodnete.
Je na Vás, či sa opäť rozhodnete vrátiť naspäť na túto planétu, či sa rozhodnete zostať Doma,
či sa rozhodnete inkarnovať do inej dimenzie.
Vždy máte slobodnú vôľu. Takže pokiaľ chcete niečo zmeniť, závisí to len od Vás.
Tento dar, ktorý som Vám dal, je prejavom mojej bezpodmienečnej, nekonečnej a absolútnej Lásky
voči všetkým bytostiam, ktoré som stvoril.
Je to, to najväčšie, čo som Vám mohol darovať. Neexistuje v celom Vesmíre väčší dar,
ako je dar slobodnej vôle, slobodného rozhodovania.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

POWER OF  FEAR – Part 2.

More in English in PDF

 

Pridaj komentár