Sloboda v Láske a Láska v Slobode – 4.časť

Ak dovolíte, aby vaše vnútro a srdce ovládol strach a bolesť, začnete bojovať.
Bojujete tak, ako vám diktuje strach a bojujete proti Životu ako takému.
Strácate Lásku, strácate Slobodu, strácate Úctu, strácate Pokoru a tak nevidíte Objektívnu Pravdu,
ktorá vám prináša Lásku a vtedy vôbec neviete, čo slovo SPRAVODLIVOSŤ znamená.
Je to ďalší kruh, ktorý strach vytvoril, aby podporoval sám seba, lebo len vtedy, keď neviete čo znamená SPRAVODLIVOSŤ tak nevidíte, kde je objektívna Pravda. Vtedy svojimi rozhodnutiami dokážete vytvárať bolesť vo svojich srdciach, aj v srdciach druhých ľudských bytostí, aj Matke Zemi, aj všetkým prejavom a formám života na Matke Zemi.
Pochopili ste to? Áno.
A je len na vás, pre ktorý z týchto kruhov sa rozhodnete. Môžete sa vo svojich životoch rozhodovať Slobodne v Láske, alebo sa môžete rozhodovať pod diktátom strachu.
ÚCTU k ŽIVOTU strácate vtedy, ak prestáva byť vašou súčasťou POKORA. A POKORA je nedeliteľnou súčasťou ZODPOVEDNOSTI.
A vedzte, že nie je POKORA AKO POKORA.
Je POKORA, ktorá je súčasťou vašej ZODPOVEDNOSTI, ak sa rozhodujete SLOBODNE v mene LÁSKY.
Vtedy je súčasťou každého rozhodnutia aj ÚCTA.
ÚCTA k ŽIVOTU ako takému, ÚCTA ku každému prejavu Života a každej forme bytia, ktorá ŽIVOT vyjadruje.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Nezabudka

Fotografia nezábudky je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Pridaj komentár