Pôsobenie strachu – 3. časť

TAM, KDE JE SVETLO, JE LÁSKA, ŽIVOT, POHYB, RADOSŤ, ŠŤASTIE, SMIECH.
Kde je strach, je len ticho a tma.
To sú tie protiklady, ktoré stoja proti sebe od počiatku stvorenia.
Sú dôležité pre to, aby ste si dokázali uvedomovať sami seba.
Sú dôležité pre to, aby ste si dokázali uvedomovať podstatu Lásky a Života.
Keby nebol ten protipól, keby nebolo ticho a tma, tak by sme si nedokázali uvedomiť a prežiť to,
čo je podstata Lásky a života. Ten protipól je tu preto, aby sme si to uvedomili.
Nebol stvorený preto, aby sme v ňom zotrvávali a žili.
Ale tomuto protipólu jeho úloha nepostačovala, a on chcel ovládnuť aj Lásku a Život.
Chcel ovládať a vládnuť všetkému, čo bolo stvorené.
Chcel ovládnuť a vládnuť Životu a Láske.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

POWER OF  FEAR – Part 3.

More in English in PDF

Pridaj komentár