Pôsobenie strachu – 4. časť

Jediným nástrojom, ktorý má v sebe bezhraničnú a nekonečnú silu, je ODPUSTENIE.
ĽUDSTVO SI NEUVEDOMUJE SILU NÁSTROJA, KTORÝM JE ODPUSTENIE.
Ľudstvo nechápe hĺbku, obsah a rozmer slova ODPUSTENIE.
Ak sa to naučí chápať, ak uchopí hĺbku slova,uzdraví bezpodmienečným odpustením všetky bolesti ľudstva.
Význam slova ODPUSTENIE je znevážený.
Ľudstvo ho používa len ako slovo s písmenkami.
Nedáva mu jeho význam, rozmer a hĺbku. Preto ho ani nedokáže používať.
Je dôležité vysvetliť ľuďom hĺbku a rozmer slova, a čo v svojej podstate, keď skutočne s celým srdcom, dušou, celou bytosťou odpustia, čo sa naozaj stane.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

POWER OF  FEAR – Part .

More in English in PDF

 

Pridaj komentár