Vyššie princípy VZ – 3.časť

A práve táto ľudská vlastnosť – LENIVOSŤ či  POHODLNOSŤ, realizovať v svojom živote akýmkoľvek spôsobom, akékoľvek zmeny, dovoľuje strachu, aby ste svoju Zodpovednosť prenášali na druhé ľudské bytosti.
A tak vedzte, že LENIVOSŤ, či POHODLNOSŤ je ďalším  nástrojom strachu, ktorý využíva k tomu,
aby vás držal vo svojej moci.
LENIVOSŤ či  POHODLNOSŤ –  je nástroj strachu, ktorý vás drží v starých vzorcoch správania, aby ste nedokázali urobiť vo vašich životoch žiadne zmeny  a zostali tak v zovretí strachu, bolestí a manipulácií.
Je to veľmi jednoduché. Nesmierne jednoduché pre strach, lebo prostredníctvom nástroja pohodlnosti,
či lenivosti zväzuje vás samých v strachu, ktorý ste sami v sebe vytvorili a tak vám nedovoľuje slobodne konať,
aby ste sa dokázali  postaviť  a ukázať na utrpenie, ktoré v tomto systéme,  strach vo vašej spoločnosti vytvára.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part. 3
More in English in PDF

Váh pri západe slnka

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk

Pridaj komentár