Dôvera, Úcta, Pokora, Súcit -3.

A práve tieto hlavy pýchy vám skryjú podstatu tohto Odpustenia a to je to, že v prvom rade potrebujete
Odpustiť sami sebe.
A preto stále prenášate to, že potrebujete Odpustiť sami sebe navonok a snažíte sa Odpúšťať len tým druhým ľudským bytostiam a nevstupujete do svojho vnútra, kde by ste museli dávať Odpustenie sami sebe a pozerať sa na svoju vlastnú bolesť,  ktorú vám tieto hlavy pýchy spôsobili, lebo keď Vy ste výnimočný,  tak  predsa nepotrebujete dať Odpustenie sami sebe.
A je to tak práve preto, že  ste stratili  z vášho srdca POKORU.
A Pokora nemôže byť súčasťou vašej bytosti, ak nemáte v svojom srdci SÚCIT.
A nemáte v srdci Súcit preto, lebo ste ho zatvorili pred LÁSKOU.
A svoje srdce dokážete otvoriť, aby mohla do neho Láska vstupovať len vtedy, keď dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za váš Život, za všetko čo sa v ňom deje, teda za to, čo ste si sami vytvorili energiou, ktorú vo svojich životoch vytvárate v svojich  myšlienkach, slovách, rozhodnutiach, skutkoch, pocitoch a emóciách.
A toto je ďalší uzatvorený kruh.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 3.

More in English in PDF

 

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár