Dôvera, Úcta, Pokora, Súcit -4.


A vedzte, že NEÚPRIMNOSŤ a FALOŠNOSŤ  sú ďalšie nástroje strachu, ktorými vás strach opäť zovrie do svojej moci a chytí vás do svojej pasce, ktorú vám nastražil práve cez falošnosť a neúprimnosť.
A práve prostredníctvom falošnosti a neúprimnosti vytvoril Strach ďalší nástroj a spôsob, ktorým nepredstaviteľne hlboko zraňuje ľudské bytosti a vytvára v nich veľa bolesti, že v tom konkrétnom živote
ju už nedokážu  vyliečiť a tým je ZRADA.
A tento nástroj – Zradu,  mohol vniesť do ľudskej spoločnosti strach práve preto, že vytvárate sami v sebe falošnosť a neúprimnosť.
A zároveň tým, že tieto nástroje vytvoril a používate ich v svojom vnútri, kde navonok ako ľudská bytosť nič nevyjadríte, ale vo vnútri hodnotíte, posudzujte, kritizujete a odsudzujete, vedzte, že takýmto spôsobom sa správate k sebe samým,  a preto nedokážete byť úprimní v prvom rade k sebe samým.
A cez túto neúprimnosť k sebe samým, strach dokázal to, že ste stratili schopnosť dať Odpustenie samým sebe, pretože  v podstate ste zradili seba samých.
A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach v ľudskej spoločnosti  vytvoril.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v  slovenskom jazyku v PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 4.

More in English in PDF

One thought on “Dôvera, Úcta, Pokora, Súcit -4.

Pridaj komentár