Viera a očakávanie -2.časť

Pre vás ako ľudské bytosti je nesmierne dôležité, aby ste prestali vytvárať Očakávania k sebe
samým a k všetkým ostatným, lebo sú to práve vaše Očakávania, ktorými paradoxne samým sebe,
beriete svoju Slobodnú vôľu.
A vedzte, že Očakávanie ako také, je jedným z najmocnejších nástrojov strachu, pretože medzi
Očakávaním a Vierou je veľmi tenká hranica, nesmierne tenká, je oveľa tenšia ako pavučina, je to len opar,
ktorý oddeľuje Vieru od Očakávania.
A je to tak práve preto, že Očakávanie  ako jeden z najsilnejších nástrojov strachu, dokáže vo vašom vnútri  zhasnúť Svetlo vašej Viery.
A keď zhasne Svetlo vašej Viery, tak sa prepadnete do tmy beznádeje a hoci stojíte na tom najbezpečnejšom mieste na Zemi, tak o tom neviete, pretože VY potom budete vnímať okolo seba, len hustú,  absolútne čiernu tmu.
A tým, že vám strach zobral Poznanie, že Svetlo Viery máte VŽDY na dosah svojej ruky a JA vám ho VŽDY položím do vašej dlane, lebo vás bez podmienok milujem, zobral vám strach zároveň schopnosť opäť zažať vo svojom vnútri Svetlo Viery, aby ste mohli žiariť Láskou, ktorá vo vašom vnútri prebýva a je vašou vnútornou silou, pretože vám zobral všetku ODVAHU, aby ste dokázali vystrieť svoju ruku pred seba.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

FAITH AND EXPECTATION – Part 2.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár