Emócia a metafyzika -3.časť

ZDIEĽANIE je rovnako darom energie Lásky.
Vy sami potom budete vedieť, ako sa môžete v podobných situáciách rozhodovať, alebo dokonca týmto situáciám predchádzať, aby ste ich ani nemuseli prežívať, pretože sa v živote prostredníctvom svojho VEDOMÉHO a SLOBODNÉHO  rozhodovania  a konania,  dokážete týmto situáciám vyhnúť a naučíte sa im predchádzať.
A že to dokážete,  je darom  Zákona  V JEDNOTE JE SILA.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár