Emócia a metafyzika -4.časť

A opäť tu máte Láskou navzájom medzi sebou všetko prepojené a previazané.
Na Matke Zemi je alfou i omegou Láska.
Na Matke Zemi  je všetkým Emócia Lásky, Energia Lásky a Teplo Lásky, ktoré Láskou vytvoríte.
Na Matke Zemi  všetko bolo z Lásky zrodené.
Na Matke Zemi sa všetko rodí z energie Lásky, pretože Láska je  neoddeliteľnou a nedeliteľnou súčasťou
Matky Zeme.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár