Emócia a metafyzika -5.časť

A to je na jednej strane ten pohyb vpred, ktorý v špirále prináša Láska.
A to je na druhej strane tá strnulosť, do ktorej vás v tom kruhu uzatvára strach.
A ten pohyb vpred, ktorý prináša Láska, je POKROK.
A vedzte, že POKROK je možný len vtedy, keď je MIER.
Strach, ktorý prináša vojny, nepokoje, biedu, chudobu a hlad, neumožňuje žiadny pokrok vpred.
A preto strach vytvára boj, nepokoje a vojny, pretože vtedy nie je možný žiadny Pokrok a vtedy sa ako ľudské bytosti, ale aj ako spoločnosť, či civilizácia, nedokážete vymaniť z jeho zovretia a moci.
Ako ľudské bytosti, ako ľudská spoločnosť, ako civilizácie napredujete v Láske dopredu a vytvoríte POKROK len vtedy a len vtedy, keď je MIER.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár