Emócia a metafyzika -5.časť

A to je na jednej strane ten pohyb vpred, ktorý v špirále prináša Láska.
A to je na druhej strane tá strnulosť, do ktorej vás v tom kruhu uzatvára strach.
A ten pohyb vpred, ktorý prináša Láska, je POKROK.
A vedzte, že POKROK je možný len vtedy, keď je MIER.
Strach, ktorý prináša vojny, nepokoje, biedu, chudobu a hlad, neumožňuje žiadny pokrok vpred.
A preto strach vytvára boj, nepokoje a vojny, pretože vtedy nie je možný žiadny Pokrok a vtedy sa ako ľudské bytosti, ale aj ako spoločnosť, či civilizácia, nedokážete vymaniť z jeho zovretia a moci.
Ako ľudské bytosti, ako ľudská spoločnosť, ako civilizácie napredujete v Láske dopredu a vytvoríte POKROK len vtedy a len vtedy, keď je MIER.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF
Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár