Jednota v Jednote -2.časť

JEDNOTA na Matke Zemi prebývala a je veľmi úzko spojená a previazaná s ÚCTOU, s ÚCTOU k ŽIVOTU,
s ÚCTOU k SEBE SAMÝM a s ÚCTOU k MATKE ZEMI.
A je to tak preto, že tam kde prebýva ÚCTA, prebýva aj ROVNOCENNOSŤ.
Ak sa stratí ÚCTA, stratí sa aj ROVNOCENNOSŤ.
Ak sa stratí ROVNOCENNOSŤ, stratí sa aj ÚCTA.
A tým sa stratí JEDNOTA.
Čím väčšia hierarchia a nadradenosť sa potom vytvorí a vznikne v ľudskej spoločnosti, tým menej úcty v nej prebýva.
ÚCTA a ROVNOCENNOSŤ sú spolu previazané a prepojené a z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé. A tým nemyslím Úctu a Rovnocennosť len medzi ľudskými bytosťami, mužmi a ženami, ale je to Úcta a Rovnocennosť všetkých foriem života a bytia na Matke Zemi a najmä veľmi hlboká úcta k Životu ako takému na Matke Zemi a Úcta k Matke Zemi ako takej.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm              stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm         najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár