Jednota v Jednote -2.časť

JEDNOTA na Matke Zemi prebývala a je veľmi úzko spojená a previazaná s ÚCTOU, s ÚCTOU k ŽIVOTU,
s ÚCTOU k SEBE SAMÝM a s ÚCTOU k MATKE ZEMI.
A je to tak preto, že tam kde prebýva ÚCTA, prebýva aj ROVNOCENNOSŤ.
Ak sa stratí ÚCTA, stratí sa aj ROVNOCENNOSŤ.
Ak sa stratí ROVNOCENNOSŤ, stratí sa aj ÚCTA.
A tým sa stratí JEDNOTA.
Čím väčšia hierarchia a nadradenosť sa potom vytvorí a vznikne v ľudskej spoločnosti, tým menej úcty v nej prebýva.
ÚCTA a ROVNOCENNOSŤ sú spolu previazané a prepojené a z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé. A tým nemyslím Úctu a Rovnocennosť len medzi ľudskými bytosťami, mužmi a ženami, ale je to Úcta a Rovnocennosť všetkých foriem života a bytia na Matke Zemi a najmä veľmi hlboká úcta k Životu ako takému na Matke Zemi a Úcta k Matke Zemi ako takej.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár