Jednota v Jednote -3.časť

Aby ste opäť obnovili  JEDNOTU a HARMÓNIU BYTIA na Matke Zemi, potrebujete najprv obnoviť
JEDNOTU SAMI  V SEBE.
To znamená, že potrebujete si začať CTIŤ SAMÝCH  SEBA.
Teda v hlbokej ÚCTE SAMI  K SEBE obnovíte  a  vybudujete  svoj vnútorný chrám v JEDNOTE,  ROVNOVÁHE
a HARMÓNII, medzi vašou mužskou a ženskou energiou, aby vo vás samých sa vytvorila ROVNOCENNOSŤ,
v ktorej sa potom rozpustí práve tá nadradenosť.
Až keď vytvoríte JEDNOTU v sebe samých, môžete ju obnoviť v svojej ľudskej spoločnosti.
A až keď ju obnovíte v ľudskej spoločnosti, obnoví sa JEDNOTA a HARMÓNIA BYTIA, tá pôvodná,  na Matke Zemi.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.

Pridaj komentár