Jednota v Jednote -4.časť

Čím viacej Lásky dokážete v svojom srdci vytvoriť, tým je väčšia ÚCTA k ŽIVOTU  vo vás samých  aj v celej spoločnosti.
A čím väčšia ÚCTA sa vytvorí, tak tým ľahšie sa vráti ROVNOCENNOSŤ.
A ak v tej hlbokej ÚCTE sa vráti ROVNOCENNOSŤ, tak potom dokážete opäť obnoviť JEDNOTU.
A to nie len v ľudskej spoločnosti, ale aj na celej Matke Zemi, pretože si začnete prirodzene ctiť všetky formy
života na Matke Zemi.
A tým sa obnoví JEDNOTA na celej Matke Zemi, čiže JEDNOTA je ako keby trojjediná.
JEDNOTA VO VÁS SAMÝCH.
JEDNOTA V ĽUDSKEJ  SPOLOČNOSTI.
JEDNOTA NA CELEJ  MATKE ZEMI.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár