Jednota v Jednote -5.časť

A je to ZODPOVEDNOSŤ každej jednej ľudskej bytosti, aký kríž vo svojom vnútri vytvorí, či rovnoramenný
alebo nerovnoramenný a podľa toho potom v svojom živote žije a vytvára LÁSKU, ROVNOVÁHU, REŠPEKT,
ÚCTU a ROVNOCENNOSŤ, alebo žije a vytvára  nerovnováhu, bolesť, utrpenie, nehodnosť, neprijatie, hnev a strach.
ÚCTA K ŽIVOTU je rovnako veľmi hlboko spojená a prepojená aj s tým, ako pristupujete k zrodeniu vlastných detí. A tu nejde len o to, čo som vám minule vysvetlil, aby vaše deti boli zrodené v posvätnej láske medzi mužom a ženou, kedy si navzájom ctíte jeden druhého, ale je potrebné prejaviť aj úctu k sebe samým.
A len vtedy, keď sú deti zrodené z posvätnej Lásky medzi ženou a mužom a k sebe samým,  tak sú zrodené v Jednote a Harmónii bytia, tej  pôvodnej.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár