Zmena energií na Zemi -2.časť

Na dlhé a dlhé veky si ich porobili, nazývali ich otrokmi, poddanými, nevoľníkmi, sluhami, lokajmi, ľuďmi bez práv, bez akýchkoľvek práv a pritom všetky, ale úplne všetky ľudské bytosti sú si navzájom ROVNOCENNÉ.
Slovo ROVNOCENNÉ zdôrazni, pretože ROVNOCENNÉ je niečo úplne iné ako rovnoprávne. Práve títo ľudia, ktorí vám stále zatajujú a skrývajú Múdrosť, Pravdu a Poznanie o Vesmírnych zákonoch, vymysleli slovo rovnoprávnosť.
To je však úplne niečo iné ako ROVNOCENNOSŤ. Rovnoprávnosť znamená, že máte všetci rovnaké práva, ale len tie, ktoré vám oni dovolili a dovolia.
Kým, ROVNOCENNÍ znamená to, že sú povinní vám odovzdať všetku Múdrosť, Pravdu a Poznania o Vesmírnych zákonoch. Oni sami si tento rozdiel veľmi, ale veľmi hlboko v súčasnosti uvedomujú.
Preto slovo rovnocenní nahradili slovom rovnoprávni.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár