Zmena energií na Zemi -2.časť

Na dlhé a dlhé veky si ich porobili, nazývali ich otrokmi, poddanými, nevoľníkmi, sluhami, lokajmi, ľuďmi bez práv, bez akýchkoľvek práv a pritom všetky, ale úplne všetky ľudské bytosti sú si navzájom ROVNOCENNÉ.
Slovo ROVNOCENNÉ zdôrazni, pretože ROVNOCENNÉ je niečo úplne iné ako rovnoprávne. Práve títo ľudia, ktorí vám stále zatajujú a skrývajú Múdrosť, Pravdu a Poznanie o Vesmírnych zákonoch, vymysleli slovo rovnoprávnosť.
To je však úplne niečo iné ako ROVNOCENNOSŤ. Rovnoprávnosť znamená, že máte všetci rovnaké práva, ale len tie, ktoré vám oni dovolili a dovolia.
Kým, ROVNOCENNÍ znamená to, že sú povinní vám odovzdať všetku Múdrosť, Pravdu a Poznania o Vesmírnych zákonoch. Oni sami si tento rozdiel veľmi, ale veľmi hlboko v súčasnosti uvedomujú.
Preto slovo rovnocenní nahradili slovom rovnoprávni.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm              stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm         najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár