Sľuby a prísahy – 2.časť

Preto som vám povedal, že Slobodne sa rozhodujete len vetdy, keď ste VEDOMÍ.
Keď ste, ako ľudské bytosti vedomí a sú vašou súčasťou všetky Vesmírne zákony, nezväzujete sami seba ani druhých do žiadnych sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí a zároveň nevytvárate sami v sebe žiadne očakávania a pochybnosti.
A toto je ďalší uzatvorený kruh, aby ste chápali  ako pôsobí energia vytvorených sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí. V svojich životoch ich však vytvárate  veľmi veľa, nesmierne veľa, lebo ich častokrát vytvárate len v svojich myšlienkach.
A myslíte si, že keď neboli vyslovené, tak nepôsobia, ale to je nesmierne veľký omyl,  práve preto, že MYŠLIENKA vám bola darovaná, ako nástroj TVORENIA. A MYŠLIENKA je nástroj, ktorým energeticky tvoríte.
Práve myšlienkami vytvárate všetky energie, ktoré podľa Zákona zachovania energie zostávajú stále vašou súčasťou.  Preto najdôležitejšie čo potrebujete v živote robiť, je naučiť sa kontrolovať svoje myšlienky.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár