Sľuby a prísahy – 2.časť

Preto som vám povedal, že Slobodne sa rozhodujete len vetdy, keď ste VEDOMÍ.
Keď ste, ako ľudské bytosti vedomí a sú vašou súčasťou všetky Vesmírne zákony, nezväzujete sami seba ani druhých do žiadnych sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí a zároveň nevytvárate sami v sebe žiadne očakávania a pochybnosti.
A toto je ďalší uzatvorený kruh, aby ste chápali  ako pôsobí energia vytvorených sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí. V svojich životoch ich však vytvárate  veľmi veľa, nesmierne veľa, lebo ich častokrát vytvárate len v svojich myšlienkach.
A myslíte si, že keď neboli vyslovené, tak nepôsobia, ale to je nesmierne veľký omyl,  práve preto, že MYŠLIENKA vám bola darovaná, ako nástroj TVORENIA. A MYŠLIENKA je nástroj, ktorým energeticky tvoríte.
Práve myšlienkami vytvárate všetky energie, ktoré podľa Zákona zachovania energie zostávajú stále vašou súčasťou.  Preto najdôležitejšie čo potrebujete v živote robiť, je naučiť sa kontrolovať svoje myšlienky.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár