Sľuby a prísahy – 3.časť

A je to tak preto, že platí Zákon zachovania energie.
Ak ste raz vytvorili hnev,  je to stále hnev.
Ak ste vytvorili Lásku, bude to stále Láska.
Ako ľudská bytosť ste získali dar, ktorý vám dala Láska a tým darom je ODPUSTENIE.
Pretože Odpustenie je jediný nástroj, ktorým môžete transformovať hnev, nenávisť, strach, závisť, zlosť, zášť, zradu, krivdu, bezmocnosť, poníženie, utrpenie, zlyhanie, nehodnosť, nemohúcnosť,  odmietnutie, neodpustenie  a vinu opäť na  Lásku.
Zapamätajte si to.
Odpustenie je jediný nástroj,  ktorým všetky tieto energie, ktoré vo vás vytvárajú bolesť,  dokážete transformovať na energiu Lásky.
A kedže vaša duša je Láska  a VY ako bytosti Lásky, zrodené z Lásky, prežívate Radosť, Šťastie, Vďačnosť, Harmóniu, Mier, Pokoj  a Lásku, len vtedy,  keď ste v súlade so svojou dušou, potrebujete všetky tieto energie transformovať na Lásku.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár