Sľuby a prísahy – 3.časť

A je to tak preto, že platí Zákon zachovania energie.
Ak ste raz vytvorili hnev,  je to stále hnev.
Ak ste vytvorili Lásku, bude to stále Láska.
Ako ľudská bytosť ste získali dar, ktorý vám dala Láska a tým darom je ODPUSTENIE.
Pretože Odpustenie je jediný nástroj, ktorým môžete transformovať hnev, nenávisť, strach, závisť, zlosť, zášť, zradu, krivdu, bezmocnosť, poníženie, utrpenie, zlyhanie, nehodnosť, nemohúcnosť,  odmietnutie, neodpustenie  a vinu opäť na  Lásku.
Zapamätajte si to.
Odpustenie je jediný nástroj,  ktorým všetky tieto energie, ktoré vo vás vytvárajú bolesť,  dokážete transformovať na energiu Lásky.
A kedže vaša duša je Láska  a VY ako bytosti Lásky, zrodené z Lásky, prežívate Radosť, Šťastie, Vďačnosť, Harmóniu, Mier, Pokoj  a Lásku, len vtedy,  keď ste v súlade so svojou dušou, potrebujete všetky tieto energie transformovať na Lásku.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Dračí hrádok

Pridaj komentár