Závoj zabudnutia – 2.časť

Každá ľudská bytosť má konať sama za seba a má prijať svoju Zodpovednosť ako nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.
ZODPOVEDNOSŤ je v  tomto momente veľmi dôležitá, pretože ak je odovzdávaná, tak sa zriekame svojej vlastnej SLOBODY a zároveň tým, že ju prijmeme od niekoho iného,  dovoľujeme, aby sme  boli manipulovateľní.
Aj v energetickej rovine má ZODPOVEDNOSŤ dva protipóly, ako keby bola v dualite a stála proti sebe, lebo na jednej strane sa jej zriekame a na  druhej strane prijímame ZODPOVEDNOSŤ tých druhých.
Ale aj v prvom aj v druhom prípade sme sa vzdali svojej vlastnej SLOBODY.
A to je tá skrytá manipulácia.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár