Závoj zabudnutia – 2.časť

Každá ľudská bytosť má konať sama za seba a má prijať svoju Zodpovednosť ako nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.
ZODPOVEDNOSŤ je v  tomto momente veľmi dôležitá, pretože ak je odovzdávaná, tak sa zriekame svojej vlastnej SLOBODY a zároveň tým, že ju prijmeme od niekoho iného,  dovoľujeme, aby sme  boli manipulovateľní.
Aj v energetickej rovine má ZODPOVEDNOSŤ dva protipóly, ako keby bola v dualite a stála proti sebe, lebo na jednej strane sa jej zriekame a na  druhej strane prijímame ZODPOVEDNOSŤ tých druhých.
Ale aj v prvom aj v druhom prípade sme sa vzdali svojej vlastnej SLOBODY.
A to je tá skrytá manipulácia.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Dračí hrádok – obrad jesennej rovnodennosti

Pridaj komentár