Kliatby a prekliatia -2.časť

A teraz Vám vysvetlím ďalšie hlavy pýchy, ktoré rovnakým spôsobom vytvárajú silné kliatby, prekliatia a zatratenia.
Je to hlava pýchy Dôležitosti, pretože ona Vám zoberie ľudskú dôstojnosť.
A princíp, ktorým tie kliatby a prekliatia vytvoríte je rovnaký – a tým je opäť NEPRIJATIE.
Rovnakým spôsobom vytvoríte kliatby a prekliatia, keď dovolíte narásť hlave pýchy Výnimočnosti, či  Jedinečnosti.
Vždy sa vytvorí z energie neprijatia tých emócií, ktoré ste v svojom vnútri ako ľudská bytosť vytvorili, že ste, výnimočný, jedinečný  a dôležitý. Je to veľmi silná energia, s ktorou tieto kliatby  a prekliatia vytvoríte.
Tieto hlavy pýchy vám zoberú Poznanie, že ste všetci ROVNOCENNÍ.
A to je dôvod toho, prečo sa stratila z vašej spoločnosti ROVNOCENNOSŤ.
A teraz nehodnotím, nekritizujem ani neposudzujem, len vám to vysvetľujem.
Každá ľudská bytosť v svojom živote a bytí  tieto hlavy pýchy má v sebe. A aj v Poznaní  ľudskej spoločnosti sú uložené v kolektívnom vedomí, hlavy pýchy výnimočnosti a dôležitosti.
A vytvárate ich v sebe samých preto, že nie je vo vašej spoločnosti ROVNOCENNOSŤ.
Ak by ste prijali Poznanie, že všetci ste navzájom ROVNOCENNÍ voči sebe samým ako ľudské bytosti a všetci ste ROVNOCENNÍ voči všetkým živým bytostiam na Matke Zemi a tým myslím akúkoľvek formu života, v tejto ROVNOCENNOSTI  by sa rozpustili hlavy pýchy výnimočnosti, jedinečnosti  a dôležitosti.
Toto je ďalší uzatvorený kruh.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Les – Dračí hrádok

Pridaj komentár