Kliatby a prekliatia -3.časť

A ak ľudská bytosť dokáže, v svojom srdci nájsť ten súcit, aby dala svojim predkom Odpustenie a prejavila im Úctu, tak to Odpustenie dáva sama sebe. Pretože dokáže nájsť súcit  sama k sebe a Odpustiť skutok, ktorý má rovnakú energetickú hodnotu, akú vytvorila svojim predkom v minulosti ona sama a tak tento skutok v kolobehu života Odpúšťa sama sebe.
A takýmto spôsobom cez Lásku a Odpustenie prostredníctvom SÚCITU a ÚCTY rozpúšťate neodpustenia uložené na nevedomých rovinách vášho bytia, ak sú vytvorené v kruhu vášho rodu.
A preto som povedal, že ak neprijímate bez podmienok  svojich predkov, neprijímate seba samých.
A ak si nectíte svojich predkov, nedávate úctu ani  sebe samým.
A práve preto, že neprijímate všetky energie, ktoré pôsobia na vás ako ľudské bytosti, keď prejdete pri svojom zrodení cez závoj zabudnutia,  je dôležitý SÚCIT v srdci, aby ste v Láske prijímali všetko to, čo vám do života prichádza, lebo sú to vaše vlastné energie, ktoré ste v celej línii času tu na Matke Zemi vytvorili.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár